3D yazıcılarla eklemeli imalat giderek artan şekilde kullanım alanı bulmaya başlamıştır. Endüstriyel üretim yapan işletmeler kalıp prototipin yanı sıra ihtiyaç duydukları bir kısım ürünleri de 3d yazıcılarla üretmeye başladılar. İhtiyacın niteliğine göre ihtiyaç sürekliyse kendileri 3 d yazıcı alıp bizzat üretim yapmakta veya dönem içinde aralıklarla ihtiyaç duyulan parçalar için 3d baskı hizmeti almaktadırlar.

3D yazıcılarla üretim, talaşlı imalat, kalıp imalat ve eklemeli imalat olarak kategorilerden eklemeli imalat türüne girmektedir. 3d baskı ile 3d tasarımı yapılmış ürün aşağıdan yukarıya ortalama 200 mikronluk tabakaların üst üste örülmesi ile meydana gelir. Özelikle kalıp maliyetini karşılayamayacak derecede az miktarda ürünler için 3d baskı maliyet etkin bir üretim metodu olarak yaygınlaşmaktadır. Talaşlı imalata göre daha az atık bıraktığından daha ekonomik olmaktadır. Özellikle yurtdışından getirilen parça maliyetlerinin artması 3d baskı ile üretimi örnekte olduğu gibi gün geçtikçe daha popüler hale getirmektedir.

  • Talaşlı İmalat
  • Kalıp İmalat

3D yazıcılarla eklemeli imalat bütün bu avantajlarının yanı sıra bir kısım dezavantajlarından da söz etmek yerinde olur. Öncelikle 3d baskı ile eklemeli imalat, üretim tekniğinin de doğasından kaynaklanan nedenlerle kalıp üretim ve talaşlı imalat gibi mono blok bir ürün değildir.

Bu nedenle katman yönünde darbe dayanımı azdır. Bu eksikliğin giderilmesi için 3d baskıda kullanılan polimerlerden (PLA, ABS, TPU, STH, ASA, PETG, PP-CF, PEEK vb ) ürünün niteliğine göre özellikte olanın seçilmesi gerekmektedir. Bunun için linkteki rehberden faydalanabilirsiniz. Bu konuda yeni filament türleri ve 3d baskı sonrası fırınlama gibi ilave processlerle eksiklik giderilmeye çalışılmaktadır.

3d baskı imalat

3d baskı ile endüstriyel imalat

Bir diğer dezavantajı ise üretim süresinin hayli fazla oluşudur. Bu da zaman maliyetini artırmaktadır. Polimerin kimyası gereği belli erime sıcaklığı gibi birtakım karakteristikleri nedeniyle bu zaman henüz kısaltılamamaktadır. Farklı polimer türleri için çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca yazıcının optimizasyonu ile de süre konusunda bir kısım çalışmalar mevcuttur. Halen en iyi yöntem 3d yazıcı sayısını artırarak 3d baskı ile üretim miktarını artırmaktır.

3D Baskı ve 3d Tasarım merkezi, S43D ailesi olarak gerek 3d Baskı, gerekse 3d yazıcı ihtiyaçlarınız için yanınızdayız, bizimle irtibata geçebilirsiniz